Witaj - kupując u nasz oszczędzasz energię i ratujesz planetę

Croson logo

Panele fotowoltaiczne

Sam wyprodukuj energię elektryczną - panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne lub inaczej moduły słoneczne przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną. dzieje się tak dzięki efektowi fotowoltaicznemu, gdy tylko światło słoneczne pada na ogniwa fotowoltaiczne. Pojedyncze panele fotowoltaiczne łączy się w większe sekcje tzw stringi, dzięki czemu możliwe jest wytworzenie znacznej mocy. Wyprodukowana samodzielnie przez Twój zestaw fotowoltaiczny energia elektryczna może zasilać bezpośrednio urządzenia w domu lub firmie. Może być także magazynowana w zestawach akumulacyjnych a także przekazywana do sieci na podstawie umów prosumenckich lub net-bilingu (od 1 kwietnia 2022r.).

Sam wyprodukuj energię elektryczną - panele fotowoltaiczne

Jakie panele fotowoltaiczne oferujemy?

W naszej ofercie znajdziesz panele fotowoltaiczne monokrystaliczne a także polikrystaliczne. Wszystkie moduły fotowoltaiczne posiadają odpowiednio długą gwarancję producenta – nawet do 25 lat. Oprócz standardowych modeli paneli fotowoltaicznych oferujemy również małe ogniwa fotowoltaiczne, które są równie wydajne, a jednocześnie lekkie i elastyczne.

Panele fotowoltaiczne naziemne i mobilne

Znajdziesz u nas panele i systemy mocowań, które pozwalają na montaż instalacji fotowoltaicznych zarówno na dachach płaskich a także skośnych. Ponadto moduły fotowoltaiczne można montować na stelażach naziemnych. Fotowoltaika na gruncie jest łatwa w montażu a przede wszystkim dużo bezpieczniejsza i ułatwia prace serwisowe. Dodatkowo w ofercie posiadamy panele i zestawy fotowoltaiczne do kamperów i przyczep kempingowych a także łodzi.

Czy można montowac panele fotowoltaiczne na balkonie?

Nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z 2022 roku wprowadza pojęcie prosumenta zbiorowego. Dzięki niej korzyści z energii słonecznej mogą także czerpać mieszkańcy budynków wielorodzinnych w tym bloków mieszkalnych. Zgodnie z ustawą prosumenta zbiorowego energii odnawialnej rozumie się jako „odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, w której znajduje się punkt poboru energii elektrycznej tego odbiorcy, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o statystyce publicznej”. Możliwe jest zatem instalowanie paneli fotowoltaicznych na dachach a także balkonach mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Jedyne organicznie dla tego typu instalacji to moc, która dla jednego punktu poboru energii nie może przekraczać mocy umownej ustalonej dla tego punktu. Ponadto moc instalacji słonecznej nie może przekroczyć 50 kWp.

Panele fotowoltaiczne na balkonie

Szeregowo czy róznolegle - jak łączyć panele fotowoltaiczne?

Istnieją w zasadzie dwa sposoby łączenia modułów fotowoltaicznych:

 • równolegle połączone panele fotowoltaiczne
 • szeregowo połączone panele fotowoltaiczne

To, w jaki sposób są ze sobą połączone moduły fotowoltaiczne w znacznym stopniu decyduje o tym, jakie napięcie i natężenie prądu będzie docierać do falownika. Zarówno łączenie równoległe, jak i szeregowe paneli fotowoltaicznych ma swoje zalety, które umożliwiają wydajną pracę.

Panele fotowoltaiczne łączone równolegle
Połaczenie róznoległe
Panele fotowoltaiczne połączone szeregowo
Połaczenie szeregowe

Moduły fotowoltaiczne łączone szeregowo - zalety i wady

Panele fotowoltaiczne łączone szeregowo to metoda szeroko stosowana, zarówno w instalacjach domowych jak i przemysłowych. Łączenie szeregowe pozwala na osiągnięcie większej sprawności falownika a także modułów fotowoltaicznych. Połączenie przewodów na zasadzie plusy z minusami sprawia, że napięcie w obwodzie rośnie a niezmienne pozostaje natężenie. Zalety szeregowego łączenia paneli słonecznych to przede wszystkim:

 • duża wydajność systemu – do falownika dociera napięcie o mocy kilkuset woltów, a co za tym idzie przemiana napięcia z większego na mniejsze (230V) jest łatwiejsza i szybsza;
 • zmniejszone straty energii – wysokie napięcie o niskim natężeniu pozwala na wykorzystywanie do przesyłu przewodów o mniejszym przekroju. Przekłada się to na mniejsze straty przesyłowe pomiędzy panelami a falownikiem;
 • niski koszt przetwornic napięcia – do jednego falownika można podłączyć od kilku do kilkudziesięciu modułów słonecznych.

Do wad szeregowego łączenia paneli PV można zaliczyć ryzyko obniżenia wydajności w przypadku zacienienia nawet pojedynczego modułu. Połączone szeregowo panele fotowoltaiczne wpływają na wydajność pracy całego układu. Zabrudzenie, uszkodzenie, zacienienie jednego modułu wpływa na wydajność całego obwodu. Dodatkowo przy połączeniu szeregowym z uwagi na wysokie napięcie istnieje większe ryzyko powstania łuku elektrycznego.

Przy połączeniu szeregowym nie należy łączyć ze sobą paneli o rożnych mocach! Obowiązuje tu zasada najsłabszego ogniwa, podobnie jak w łańcuchu. Jest on tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. Tak jest też w przypadku paneli PV łączonych szeregowo. Bez względu na moc będą one tak wydajne jak najsłabszy moduł w obwodzie.

Ogniwa fotowoltaiczne łączone równolegle

Połączenie modułów fotowoltaicznych równolegle polega na zestawieniu ze sobą wszystkich przewodów na zasadzie plusy z plusami, minusy z minusami. Połączone w ten sposób panele fotowoltaiczne generują napięcie takie jakie jest deklarowane dla pojedynczego ogniwa a natężenie prądu jest znacznie większe. Rozwiązanie takie stosowane jest zazwyczaj w instalacjach niskonapięciowych, gdzie wymagana jest większa wydajność prądu. Dodatkowym wymogiem jest wyposażenie każdego modułu w osobny falownik. Zaletami łączenia równoległego paneli PCV jest:

 • większa wydajność w przypadku częściowego zacienienia a także uszkodzenia i zabrudzenia modułu;
 • możliwość łatwej rozbudowy a także wymiany uszkodzonych modułów
 • w związku z niskim napięciem zmniejsza się ryzyko powstania łuku elektrycznego prowadzącego do zapłonu instalacji fotowoltaicznej.

W zasadzie oprócz większych kosztów związanych z przemianą napięcia z niższego na większe jedyną wadą pozostaje ryzyko większych strat energetycznych podczas przesyłu. Aby to ryzyko zminimalizować należy do połączeń używać grubszych  i dłuższych przewodów, co ponownie przekłada się na wzrost kosztów instalacji PV.

Moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne i polikrystaliczne

Główną różnicą między polikrystalicznymi i monokrystalicznymi modułami fotowoltaicznymi jest rodzaj zastosowanego ogniwa lub różnica optyczna między dwoma typami ogniw. Oba typy paneli fotowoltaicznych mają identyczną strukturę. Wbrew panującej opinii nie jest prawdą, że panele monokrystaliczne dają większą moc. Prawdą jest, że ze względu na wyższą gęstość mocy istnieją moduły monokrystaliczne o wyższej wydajności dla tego samego rozmiaru modułu, co ostatecznie pozwala generować większy uzysk na tym samym obszarze. W bezpośrednim porównaniu modułów o tej samej wydajności oba typy modułów generują taką samą roczną wydajność.

Ogniwa monokrystaliczne i polikrystaliczne

Panele fotowoltaiczne mono i polikrystaliczne są jakościowo porównywalne. Decyzję dotyczącą wyboru konkretnego produktu można podjąć na podstawie kliku kryteriów. Pierwszym jest powierzchnia montażowa. Jeżeli jest ona bardzo ograniczona i chcemy ją maksymalnie wykorzystać lepszym rozwiązaniem okażą się moduły monokrystaliczne.

Jeśli powierzchnia dachu jest więcej niż wystarczająco duża, a nacisk kładziony jest na oszczędność, można również użyć słabszego i tańszego modułu polikrystalicznego.

To jakie panele fotowoltaiczne wybrać?

Wydajność paneli fotowoltaicznych

Producenci modułów zwykle oprócz gwarancji na produkt udzielają również gwarancji wydajności. Niniejsza gwarancja stanowi, że po 10-letnim okresie użytkowania moduł musi nadal zapewniać co najmniej 90 procent początkowej mocy wyjściowej i co najmniej 80 procent po okresie użytkowania wynoszącym 25 lat.

Zasadniczo ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy spadek wydajności wynika z degradacji modułów fotowoltaicznych. Jeśli moduły fotowoltaiczne działają mniej, na przykład z powodu uszkodzenia lub zabrudzenia, nie podlega to gwarancji. Dlatego zwracaj uwagę na jakość produktów. Z pozoru tani moduł może później okazać się bardzo drogi. Z drugiej strony produkty wysokiej jakości zapewniają znacznie więcej niż gwarantowane 80 procent, nawet po 25 latach.

Dlaczego moc wyjściowa paneli słonecznych spada w wyższych temperaturach?

Podobnie jak pamięć w komputerze PC, ogniwo fotowoltaiczne wykorzystuje technologię półprzewodnikową, której przewodność pogarsza się wraz ze wzrostem temperatury. Jest to również powód, dla którego komputery i laptopy są chłodzone wentylatorem. W przypadku modułów PV właściwość ta określana jest za pomocą współczynnika temperaturowego. To około 0,4 procent na stopień. Nominalna moc wyjściowa modułów jest mierzona w temperaturze otoczenia 25 stopni i przy 1000 watach promieniowania słonecznego. Jeśli temperatura wzrośnie na przykład o 10 stopni, moc wyjściowa modułu spadnie o 4 procent, co daje 11,2 wata dla modułu o mocy 280 watów. Jednak temperatura zwykle wzrasta, gdy świeci słońce. Oznacza to, że moc wzrasta w tym samym stosunku ze względu na wyższe promieniowanie.

Panele fotowoltaiczne -produkcja w poszczególnych miesiącach

Produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy deklarowanej dla instalacji 7,44 kWp. Dane za rok 2022, usytuowane modułów w kierunku północnym, kąt nachylenia dachu 35 stopni. Lokalizacja woj. kujawsko-pomorskie.

Dlatego w chłodne wiosenne dni, jeśli słońce świeci bardzo intensywnie wydajność paneli jest bardzo wysoka. Nawet jeżeli czas nasłonecznienia jest dużo krótszy niż w miesiącach letnich to z uwagi na temperaturę otoczenia panele PV mogą wytwarzać porównywalną ilość energii.

Jakie rozmiary mają panele fotowoltaiczne?

Typowe 60-ogniwowe panele fotowoltaiczne mają wymiary 1 m x 1,67 m x 40 mm grubości i ważą około 20 kg. Ten rozmiar modułu został ustalony w ostatnich latach i jest produkowany przez prawie każdego producenta modułów z ogniwami mono- lub polikrystalicznymi. Zewnętrzne wymiary panela PV wynikają z powszechnie stosowanego ogniwa krzemowego 6+ cala o wymiarach 156 x 156 mm. Różni producenci oferują inne wymiary. Co istotne wydajność paneli jest proporcjonalna do ich powierzchni. Najczęściej spotykane wymiary:

 • 60 ogniw: 1000 mm x 1670 mm, waga 20 kg;
 • 54 ogniwa: 1000 mm x 1480 mm, waga 18 kg;
 • 48 ogniw: 1000 mm x 1330 mm, waga 15 kg.
Panele fotowoltaiczne wymiary

Najważniejsze kryteria brane pod uwagę podczas wyboru paneli PV

Efektywność paneli

Sprawność wskazuje, jaka część padającej energii słonecznej jest przekształcana w energię elektryczną przez moduł fotowoltaiczny. Im wyższa sprawność, tym więcej energii elektrycznej wytwarza się na m² powierzchni modułu. Jeśli masz wystarczająco dużo miejsca, aby osiągnąć pożądaną moc PV, rozsądną alternatywą są również tańsze moduły fotowoltaiczne o niższej wydajności. Zasadniczo wydajność modułów monokrystalicznych jest zwykle nieco wyższa (14-18%) niż modułów polikrystalicznych ( 12 -16%).

Gwarancja wydajności modułów

Gwarancja wydajności określa maksymalną utratę wydajności modułu fotowoltaicznego po 10 i 25 latach. W większości przypadków producenci deklarują 90% zachowanie wydajności po 10 latach i 80% po 25 latach.

Okres gwarancji na instalację

Większość producentów podzespołów instalacji fotowoltaicznych oferuje 10-letni okres gwarancyjny. Wybierając produkt oraz instalatora warto sprawdzić, czy oferują oni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Rodzaj paneli: mono/poli

Monokrystaliczne panele słoneczne są wykonane z pojedynczego czystego kryształu krzemu. W złożonym procesie powstaje cylindryczny monokryształ, który jest następnie cięty na cienkie plasterki (ok. 0,2 mm). Dyski (wafle) są następnie czyszczone, domieszkowane, pokrywane powłoką antyrefleksyjną (AR), a następnie montowane w moduł słoneczny. Ze względu na złożoną produkcję, monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne są stosunkowo drogie, są bardziej efektywne przy słabym oświetleniu, obecnie charakteryzują się najwyższą wydajnością, dlatego do wytworzenia większej ilości energii elektrycznej potrzebna jest mniejsza powierzchnia dachu, a zatem są również rozpowszechniony.

Polikrystaliczne ogniwa słoneczne są wykonane z polikrzemu. W tym procesie produkcyjnym krzem topi się w tyglu kwarcowym i odlewa w kształt prostopadłościanu. Po ostygnięciu bloku jest również krojony w plastry. Polikrystaliczne ogniwa słoneczne można łatwo rozpoznać po widocznej strukturze krystalicznej i przeważnie niebieskawym zabarwieniu. Wydajność modułów polikrystalicznych jest niższa niż modułów monokrystalicznych, ale oznacza to również niższą cenę.

Wygląd paneli PV

Instalacja fotowoltaiczna powinna nie tylko generować anergię i działać bezawaryjnie. Powinna także dobrze wyglądać. Dlatego też powstały panele o różnych walorach wizualnych.

 • moduły z aluminiową ramą – standardowe i najczęściej spotykane panele. Dobrze prezentują się na dachach czerwonych, a także na stojakach naziemnych;
 • całkowicie czarne – mają monokrystaliczne ogniwa, czarną ramę i czarną warstwę tylną i mogą poprawić wygląd wielu budynków, szczególnie tych z czarną dachówką;
 • moduły szklane, bez ramek – są bardziej płaskie niż panele standardowe. Ich grubość wynosi 8-10 mm w zależności od modeli i producenta. Można z nich wykonywać pokrycia dachowe, które zapewniają szczelność jak dachówka ceramiczna czy betonowa.